5de en 6de jaar FTA

Over de opleiding

De richting Farmaceutisch – Technisch Assistent (FTA) is een TSO opleiding die je kan volgen in het 5de en 6de middelbaar op onze secundaire school Campus Rozenberg te Mol.

Diploma en mogelijkheden

Als je deze opleiding met succes beëindigt, ontvang je na het 6de middelbaar een diploma van Farmaceutisch-Technisch Assistent. Hiermee kan je in een openbare apotheek of in een ziekenhuisapotheek gaan werken. We beschouwen deze richting echter ook als een doorstroomrichting: na deze studies kan je ook nog verder studeren in het hoger onderwijs.

In deze richting heb je een grote component wetenschappen en daarnaast ook een aantal specifieke apotheekvakken.

Wetenschappen en Wiskunde

Deze wetenschappen zijn een belangrijk onderdeel van deze richting en zeker ook nodig ter ondersteuning van een aantal apotheekvakken. Bovendien zorgen ze voor een stevige basis om na het 6de middelbaar hogere studies aan te vatten.

In het vijfde jaar krijg je de wetenschappen chemie, biologie en fysica. Je moet dus zeker interesse hebben in deze wetenschappen en een zekere voorkennis is noodzakelijk.

Apotheekvakken

Specifieke apotheekvakken in het 5de jaar zijn geneesmiddelenleer, farmaceutische technologie, en tarificatie & wetgeving.
In het 6de jaar krijg je het vervolg van bovenstaande vakken en daarnaast ook een aantal nieuwe vakken: toxicologie, farmaceutische plantkunde en parafarmacie. Daarnaast is een belangrijk onderdeel ook de stage.
Wil je weten wat deze vakken inhouden? Lees dan hier verder.

Klassamenstelling

Als je voor deze richting kiest, zit je met maximum 16 leerlingen in de klas. Dit is zo omdat onze labo’s niet voorzien zijn voor meer dan 16 leerlingen. Schrijf je dus ook tijdig in als je interesse zou hebben voor deze opleiding! Afhankelijk van de grootte van de klas, zit je voor de algemene vakken soms samen met een andere richting (meestal TW of GWW).

Leerkrachtenteam

Wij hebben een ijzersterk leerkrachtenteam in onze school. In deze richting geven drie apothekers les die naast de schooluren ook nog in de praktijk staan. Zij zijn, naast de apotheekvakken, ook verantwoordelijk voor de stagebegeleiding van de leerlingen.

Advertentie