Stage

BELANGRIJK: De Se-n-Se opleiding Apotheekassistent (7de jaar) zal niet ingericht worden in het schooljaar 2019-2020. De opleiding Farmaceutisch-technisch assistent (5de + 6de middelbaar) zal wel van start gaan in september 2019.

Een belangrijk onderdeel van deze richting is de stage. Je loopt gedurende minimum 300 uren stage in een openbare apotheek (‘officina’). Tijdens deze stage leer je alles over het reilen en zeilen in de apotheek. Het is een uitstekende voorbereiding voor een job als apotheekassistent.
We gaan ook elk jaar naar een ziekenhuisapotheek waar we uitleg krijgen over de werking hiervan. Leerlingen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen hier dan ook één dag stage lopen om wat beter kennis te maken met de ziekenhuisapotheek.

Stage in een officina

In de officina kom je in contact met het uitgebreide gamma aan geneesmiddelen, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. Je leert de bestellingen wegzetten, je maakt farmaceutische bereidingen voor patiënten, je levert geneesmiddelen af aan de patiënt en voorziet hen van de nodige uitleg. Het communicatieve aspect is uiteraard erg belangrijk in een officina.

Foto apotheek3

Praktische verloop

Om deze richting met succes te beëindigen, moet je in het totaal 300 uren stage lopen. Onze leerlingen zoeken zelf een stageplaats in de officina.

In het begin van het schooljaar is er een kijkstagedag om al eens kennis te maken met het werken in de apotheek.

De stage loopt van februari tot juni, telkens 20 uren per week, op woensdag, donderdag en vrijdag (niet in schoolvakanties). Tegen dat je aan je stage begint, heb je de belangrijkste leerstof gezien en er examens van afgelegd. Zo heb je een goede basis om de stage aan te vatten.

Advertentie